เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาองค์การนักศึกษาเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาองค์การนักศึกษาเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก นายพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมแบบมืออาชีพ และในช่วงบ่าย ทีมงานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมแชร์ประสบการณ์ หัวข้อ การเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ และเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กร และเทคนิคการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาองค์การนักศึกษาเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


115 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 460 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16561 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37883 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163735 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ