เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดบ้านรับน้องใหม่ปฐมนิเทศนักศึกษา 2566

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดบ้านรับน้องใหม่ปฐมนิเทศนักศึกษา 2566
เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีเป็นประธานเปิดกิจกรรมและให้โอวาทแนวคิดการปฎิบัติตนของนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จ พร้อมด้วย อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี แนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย แนะนำคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา และได้รับเกียรติจากคุณวีระพงศ์ ทวีศักดิ์ วิทยากรและนักสร้างแรงบันดาลใจ บรรยายเรื่อง เส้นทางสู่ความสำเร็จทางการศึกษาและคุณพนิตา ยอดตา คุณสุภาวี โคมน้อย วิทยากรจากบริษัทแอพลิเทค โซลูชั่น จำกัด แนะนำการใช้งานโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง (Speexx New UI) ทั้งนี้ อาจารย์เรืองสิน ปลื้มปั่น และทีมงาน RUS -Teamwork ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ณ หอประชุมพระพิรุณ - ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดบ้านรับน้องใหม่ปฐมนิเทศนักศึกษา 2566ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


147 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 162 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16779 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38101 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163953 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ