เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วย นางสาวชวนพิศ แปรมกมล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา และหัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา และคณะ ร่วมพัฒนากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม โดยมีดร.สมพงษ์ พิพัฒน์เอกสกุล และอาจารย์ศิริศักดิ์ บัวชุม อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากร เพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม ตามบริบทศักยภาพและต้นทุนของชุมชน ณ พื้นที่ชุมชนคุณธรรมบ้านไทรน้อย ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรมข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


116 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 93 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 15701 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37023 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 162875 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ