เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ “น้อมจิตวันทา บูชาครู”

ราชมงคลสุวรรณภูมิ “น้อมจิตวันทา บูชาครู”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ความกตัญญู กตเวทิตาคุณต่อครูผู้มีพระคุณ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้ แก่ศิษย์ โดยถือว่าเมื่อเริ่มเข้าศึกษาวิชาการใด ๆ ต้องเริ่มด้วยการไหว้ครูเพราะเชื่อว่าศิษย์ที่ได้แสดงความเคารพต่อครูอาจารย์นั้น จะทำให้การศึกษาเล่าเรียนสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้
ณ หอประชุมพระพิรุณ - ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ราชมงคลสุวรรณภูมิ “น้อมจิตวันทา บูชาครู”ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


152 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 386 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16487 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37809 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163661 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ