เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ภาพบรรยากาศ พิธีตักบาตร กิจกรรมพุธพบพระ

ภาพบรรยากาศ พิธีตักบาตร กิจกรรมพุธพบพระ
วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วงเวียนพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ภาพบรรยากาศ พิธีตักบาตร กิจกรรมพุธพบพระข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


103 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 174 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6761 ครั้ง
  • ปีนี้ : 103100 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 152609 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ