เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ สืบสานงานบุญทรงคุณค่าประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ สืบสานงานบุญทรงคุณค่าประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา
เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานถวายเทียนพรรษาและถวายภัตตาหารเพล เพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย และยังส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในโครงการอันก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีภายในองค์กร ซึ่งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และสถานประกอบการเข้าร่วม จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา ณ วัดหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ราชมงคลสุวรรณภูมิ สืบสานงานบุญทรงคุณค่าประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษาข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


97 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 101 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16718 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38040 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163892 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ