เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พุธพบพระ คณะศิลปะศาสตร์

พุธพบพระ คณะศิลปะศาสตร์
เมื่อวันอันคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดร.สัมพันธ์ สุขใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ได้เป็นเจ้าภาพในการทำบุญตักบาตรให้แก่พระสงฆ์
โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป ในโครงการ
พุธพบพระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสืบสารวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธของคนในองค์กร
ณ บริเวณสวนธรรมในดวงใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #พุธพบพระ คณะศิลปะศาสตร์ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


81 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 50 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 8757 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105096 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 154605 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ