เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

องค์การนักศึกษา ร่วมพัฒนาต้นแบบนวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล

องค์การนักศึกษา ร่วมพัฒนาต้นแบบนวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคล
เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 ดร.ประมุข อุณหเลขะกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติพัฒนาต้นแบบนวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล โดยได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องนวัตกรจิตอาสา อีกทั้งยังมีการบรรยายและกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง ทักษะ 5i ลักษณะเฉพาะของนวัตกร โดย ดร.แสงทอง บุญยิ่ง และทีมงาน ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา


Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #องค์การนักศึกษา ร่วมพัฒนาต้นแบบนวัตกรจิตอาสา เครือข่ายราชมงคลข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


112 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 140 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16757 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38079 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163931 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ