เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์วัฒนธรรมริมสายน้ำ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์วัฒนธรรมริมสายน้ำ
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์วัฒนธรรมริมสายน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธี เพื่อส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวพระนครศรีอยุธยา และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โบราณสถานป้อมเพชร ตำบลหอรัตนไชย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์วัฒนธรรมริมสายน้ำข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


88 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 154 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16771 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38093 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163945 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ