เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

RUS AMBASSADOR 2023 HUNTRA CITY

RUS AMBASSADOR 2023 HUNTRA CITY
เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานพิธีเปิดการประกวด RUS AMBASSADOR 2023 HUNTRA CITY เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้อง ซึ่งผู้ชนะเลิศการประกวด ได้แก่ นายสุเมธ กระแสฉาย นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล Mister RUS Ambassador 2023 นางสาวอภิชญา ประทาน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล Miss RUS Ambassador 2023 นายมิญฐ์ชนาภา มิตรสันเทียะ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัล Miss Queen
RUS Ambassador 2023 และนายพลวัฒน์ กันทุกข์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรเเละอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัล Popular Vote ณ หอประชุมพระพิรุณ - ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #RUS AMBASSADOR 2023 HUNTRA CITYข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


160 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 194 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 27,658 ครั้ง
  • ปีนี้ : 52,904 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 178,756 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ