เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

องค์การนักศึกษา ร่วมพัฒนาชมรมและจิตอาสาพัฒนาบ้าน

องค์การนักศึกษา ร่วมพัฒนาชมรมและจิตอาสาพัฒนาบ้าน
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ตอนบ่ายมีกิจกรรมกลุ่มและการบรรยาย เรื่อง ทักษะ 5I ลักษณะเฉพาะของนวัตกรโดย อาจารย์อำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ, ดร.แสงทอง บุญยิ่งและทีมงาน และสุดท้ายบรรยายเรื่อง การเขียนโครงการและการขออนุมัติโครงการ กิจกรรมที่ชมรมควรทำภายในมหาวิทยาลัย การช่วยเหลือโรงเรียนวัดบางขวากโดยชมรมของมหาวิทยาลัย การสรุปผลโครงการ และการเคลียร์เอกสารโครงการโดย นางสาวชวนพิศ เปรมกมล ณ ห้องประชุมจริยกุล1 อาคาร27 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #องค์การนักศึกษา ร่วมพัฒนาชมรมและจิตอาสาพัฒนาบ้านข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


122 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 471 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16572 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37894 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163746 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ