เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปี การศึกษา 2566
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) จัดตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลนวมินทร์ 9 มาให้บริการตรวจสุขภาพ เพื่อนำผลการตรวจสุขภาพของนักศึกษามาเป็นฐานข้อมูลในการดูแลด้านสุขภาพอนามัย ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
ณ หอประชุมจริยกุล 1 ชั้น 1 อาคาร 27 (RMUTSB Sports center) มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ราชมงคลสุวรรณภูมิ ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


162 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 409 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16510 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37832 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163684 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ