เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมจิตวิทยาการสื่อสารในองค์กร

ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมจิตวิทยาการสื่อสารในองค์กร
เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาทักษะ Soft Skill ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมการอบรมและฝึกปฏิบัติ “จิตวิทยาการสื่อสารสำหรับการทำงานในองค์กร” โดยได้รับเกียรติจากคุณรัชเดช สุขสิน Head of Operations – Product and Service Academy Central Department Stores Group สำนักงานใหญ่ และคุณเรืองรบ คำรณศิลป์ ผู้จัดการทั่วไป โรบินสัน สาขาอยุธยา 1 และ 2 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมจิตวิทยาการสื่อสารในองค์กรข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


86 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 121 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16738 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38060 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163912 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ