เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ถวายราชสดุดีและถวายสัตย์ปฏิญาณ วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

ถวายราชสดุดีและถวายสัตย์ปฏิญาณ วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสครบรอบวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” 15 กันยายน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชมงคล” ซึ่งหมายความว่า มงคลแห่งพระราชา ณ หอประชุมสุพรรณภูมิ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ถวายราชสดุดีและถวายสัตย์ปฏิญาณ วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


101 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 113 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 15721 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37043 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 162895 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ