เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ถวายราชสดุดีและถวายสัตย์ปฏิญาณ วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

ถวายราชสดุดีและถวายสัตย์ปฏิญาณ วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสครบรอบวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” 15 กันยายน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “ราชมงคล” ซึ่งหมายความว่า มงคลแห่งพระราชา ณ หอประชุมสุพรรณภูมิ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ถวายราชสดุดีและถวายสัตย์ปฏิญาณ วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


64 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 299 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6886 ครั้ง
  • ปีนี้ : 103225 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 152734 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ