เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เปิดการแข่งขันสานสัมพันธ์ “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 16

เปิดการแข่งขันสานสัมพันธ์ “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 16
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 16 เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ทั้ง 6 คณะ จาก 4 ศูนย์พื้นที่ ด้วยการใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนานักศึกษา ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมถึงการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกติกาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาดังกล่าว ณ สนามกีฬา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #เปิดการแข่งขันสานสัมพันธ์ “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 16ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


76 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 93 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 17159 ครั้ง
  • ปีนี้ : 24999 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150851 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ