เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 16

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 16
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 16 พร้อมมอบถ้วยรางวัลให้ทีมนักกีฬาที่ชนะเลิศ เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ทั้ง 6 คณะ จาก 4 ศูนย์พื้นที่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกาย สร้างความเป็นผู้นำ ผู้ตาม สร้างระเบียบวินัย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเรียนรู้
วิธีการทำงานอย่างเป็นระบบ ทั้งนักกีฬาและกองเชียร์ สามารถนำทักษะต่างๆ นำไปปรับใช้ในอนาคต โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักกีฬาจากทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่เข้าร่วมพิธีปิดกีฬาดังกล่าว ณ ศูนย์กีฬา (โรงยิมใหม่) อาคาร 27 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ “สุวรรณภูมิเกมส์” ครั้งที่ 16ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


84 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 162 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16779 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38101 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163953 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ