เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา
เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม รองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วย อาจารย์ปิติชน เปี่ยมบริบูรณ์ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี นางสาวชวนพิศ เปรมกมล หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา ผู้แทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และผู้แทนองค์การนักศึกษา ศูนย์สุพรรณบุรี ได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบางขวาก ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมเพิ่มทักษะทางด้านกีฬา เสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางขวาก จังหวัดสุพรรณบุรี


Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


84 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 169 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16786 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38108 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163960 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ