เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ประจำปีการศึกษา 2566

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ประจำปีการศึกษา 2566
ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566
ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ประจำปีการศึกษา 2566ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


48 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 144 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16761 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38083 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163935 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ