เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ประจำปีการศึกษา 2566

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ประจำปีการศึกษา 2566
ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566
ณ หอประชุมไพศาลสโมสร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรีTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ประจำปีการศึกษา 2566ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


48 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 24 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16641 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37963 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163815 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ