เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

#ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แก่ พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 พระสยามเทวาธิราช พระพรหม ศาลพระภูมิ องค์เทพเกตุแก้วสุรินทร์ภรณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เนื่องในโอกาสงานพิธีมอบปริญญาบัตร
แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


50 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 153 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16770 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38092 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163944 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ