เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการวันเต็มใจปลูกฝั่งจิตสาธารณะให้สังคม

#ราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมโครงการวันเต็มใจปลูกฝั่งจิตสาธารณะให้สังคม
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ปราชญ์ พวงเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร รัตนบุรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ปัทมา เซ้งอาศัย
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการเต็มใจ ปีที่ 1 และงานแถลงข่าว ปีที่ 2 “ร่วมใจไทย 72 ล้านซีซี เทิดพระเกียรติ 72 พรรษา” เป็นโครงการประกวดกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชน ระดับอุดมศึกษา เพื่อมุ่งหวังปลูกฝั่งจิตสาธารณะในด้านการให้และการเสียสละให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยการลงมือทำกิจกรรมรณรงค์ให้คนมาบริจาคโลหิตด้วยตนเอง จัดโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและมูลนิธิดั่งพ่อสอน ณ ห้องสกุณตลา บอลรูม โรงแรมเพ็นนินซูลา กรุงเทพฯTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการวันเต็มใจปลูกฝั่งจิตสาธารณะให้สังคมข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


53 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 80 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16697 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38019 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163871 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ