เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ นำนักศึกษาฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อมะเร็งปากมดลูก(HPV)

#ราชมงคลสุวรรณภูมิ นำนักศึกษาฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อมะเร็งปากมดลูก(HPV)
เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อมะเร็งปากมดลูก (HPV) โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มาให้บริการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ซึ่งเป็นแผนเร่งรัดของกระทรวงสาธารณสุข ในการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อมะเร็งปากมดลูก (HPV) ในกลุ่มเป้าหมายนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นอุดมศึกษาปีที่ 2 หรืออายุ 11 – 20 ปี ทั้งนี้มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ 2 ในหญิงไทยที่อายุน้อยกว่า 45 ปี โดยสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน HPV ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกในผู้ที่ยังไม่พบติดเชื้อมาก่อนอยู่ระหว่างร้อยละ 93 – 95 ณ ห้องประชุมจริยกุล 1 ชั้น 1 อาคาร 27 RMUTSB Sports Center มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ราชมงคลสุวรรณภูมิ นำนักศึกษาฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อมะเร็งปากมดลูก(HPV)ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


41 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 14 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16631 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37953 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163805 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ