เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา “ธัญบุรีเกมส์”

#ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา“ธัญบุรีเกมส์”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 และการจัดกิจกรรมองค์การนักศึกษา “ธัญบุรีเกมส์” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มทร.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง จากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา “ธัญบุรีเกมส์”ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


50 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 89 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16706 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38028 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163880 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ