เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาจากประเทศมาเลเซีย

#ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาจากประเทศมาเลเซีย
เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี พร้อมด้วยนางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ให้การต้อนรับ MR. MOHD NAZRI BIN ISHAK รองผู้อำนวยการโรงเรียน SENIOR ASSISTANT ADMINISTRATIVE MISS. ZURAIDA BINTI MUHAMAD KHER HEAD DEPARTMENT OF TECHNICAL และคณะจากประเทศมาเลเซีย ในโอกาสรับมอบรางวัลในวาระพิเศษให้กับองค์การนักศึกษาชมรมดีไซน์ Flying Club และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ร่วมกิจกรรมสนับสนุนพัฒนาการศึกษายกระดับการเรียนรู้ด้านอากาศยานและหุ่นยนต์ ส่งผลให้โรงเรียนเป็นยอดนิยมอันดับที่ 1 ฝั่งภาคเหนือของมาเลเซีย พร้อมทั้งศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาจากประเทศมาเลเซียข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


55 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 23 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16640 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37962 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163814 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ