เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ภาพบรรยากาศพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ประจำปี 2567

ภาพบรรยากาศพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี ประจำปี 2567
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคมพ.ศ. 2567
โดยมี ผศ.ดร.สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน
ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
ภาพทั้งหมด >>> https://photos.app.goo.gl/YyNiVJjU3ntpKqVv9Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ภาพบรรยากาศพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ประจำปี 2567ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


75 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 157 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16774 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38096 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163948 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ