เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 38

#ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 38
เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ธานี สมวงศ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง รองอธิการบดี และนางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ธัญบุรีเกมส์
“เชื่อมราชมงคลด้วยไมตรี เชื่อมสามัคคีด้วยกีฬา” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 11-17 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างทักษะด้านการวางแผน การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ เคารพกฎกติกาในการแข่งขัน รู้แพ้รู้ชนะ สร้างความสามัคคี สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ที่หลากหลาย เปิดโอกาสในการรับรู้ และการเข้าร่วมของทุกเพศ เกิดการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจ ในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
ขอบคุณภาพจาก : มทร.ธัญบุรีTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาธัญบุรีเกมส์ ครั้งที่ 38ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


67 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 105 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16722 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38044 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163896 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ