เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

บรรยากาศการสัมภาษณ์นักศึกษาทุนการศึกษา “ทุนพี่ส่งน้องเรียนจบ”

บรรยากาศการสัมภาษณ์นักศึกษาทุนการศึกษา “ทุนพี่ส่งน้องเรียนจบ”Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #บรรยากาศการสัมภาษณ์นักศึกษาทุนการศึกษา “ทุนพี่ส่งน้องเรียนจบ”ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


52 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 163 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16780 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38102 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163954 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ