เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประมวลผลภาพคืนงานเลี้ยงผู้นำนักศึกษากีฬา 9 มทร

ประมวลผลภาพคืนงานเลี้ยงผู้นำนักศึกษาทั้ง 9 มทร.
งานกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 38 “ธัญบุรีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดนครปฐม
วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ 2567
#9ราชมงคล
#ธัญบุรีเกมส์
#บ้านทอง
#สุวรรณภูมิTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ประมวลผลภาพคืนงานเลี้ยงผู้นำนักศึกษากีฬา 9 มทรข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


47 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 45 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16662 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37984 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163836 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ