เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ หนุนพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมความเท่าเทียม

#ราชมงคลสุวรรณภูมิ หนุนพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมความเท่าเทียม
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมให้การต้อนรับ นายต่อพงษ์ เสลานนท์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวันเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการ และผู้ร่วมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน ผู้ใช้งานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่ออกแบบสำหรับทุกคน (Inclusive Design) และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้งาน คุ้มครองสิทธิผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และทุกคนที่อยู่ในสภาวะความต้องการได้เข้าถึงสื่อ
การเรียนรู้และใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม ณ ห้องประชุม 2 โรงแรม RUS Hotel & Convention มทร.สุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ราชมงคลสุวรรณภูมิ หนุนพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมความเท่าเทียมข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


45 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 108 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16725 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38047 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163899 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ