เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมนวัตกรจิตอาสา Tourism for All

#ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมนวัตกรจิตอาสา Tourism for All
เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรจิตอาสา ดูแลนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ” Tourism for All โดยได้รับเกียรติจากนายนิธิ สืบพงษ์สังข์ เจ้าของบริษัท Nutty’s Adventures และทีมงาน มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างทักษะให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่ต้องปฏิบัติงานกับนักศึกษาที่มีความบกพร่องไม่เห็นเด่นชัด และเพื่อให้คณาจารย์ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของความบกพร่องที่เห็นเด่นชัด การคัดกรอง การแก้ปัญหา และแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษากลุ่มดังกล่าว
ณ ห้องจริยกุล 1 ชั้น 1 อาคาร 27 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ราชมงคลสุวรรณภูมิ อบรมนวัตกรจิตอาสา Tourism for Allข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


54 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 167 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16784 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38106 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163958 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ