เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา

#ราชมงคลสุวรรณภูมิเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษา
เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2566 Microsoft Power Point โดยมี อาจารย์กิตติยา ปัญญาเยาว์ อาจารย์สาขาวิชาระบบเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากร เพื่อเสริมทักษะพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ราชมงคลสุวรรณภูมิ เสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


546 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 49 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16666 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37988 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163840 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ