เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22

#ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี พร้อมด้วยนางสาวชวนพิศ เปรมกมล หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และนายขจรศักดิ์ ฝากสาคร นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดและร่วมโชว์การแสดงชุด นาฎลีลาอโยธยาศรีรามเทพนครในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 “ด๊ะดาด ศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” โดยมีนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และร่วมพิธีมอบตราสัญลักษณ์ให้แก่เจ้าภาพงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาถือกำเนิดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การแสดง
ในแต่ละสถาบันการศึกษา และเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงศิลปะการแสดงและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดต่อกันมา จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ มหาวิทยาลัยราชภันครราชสีมา เซ็นทรัลโคราช และลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมาTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


101 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 111 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16728 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38050 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163902 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ