เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมหารือจัดโครงการการพัฒนาต้นแบบระบบนิเวศคุณธรรมของประเทศไทย

#ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมหารือจัดโครงการการพัฒนาต้นแบบระบบนิเวศคุณธรรมของประเทศไทย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2566 อาจารย์ปัทมา เซ้งอาศัย หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยนางสาวชวนพิศ เปรมกมล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมปรึกษาหารือกับคุณสุกัญญา ฉัตร์แก้วมรกต
ผู้จัดการสถาบันวิทยาการคุณธรรม เพื่อเตรียมดำเนินการจัดโครงการ “การพัฒนาต้นแบบระบบนิเวศคุณธรรมของประเทศไทยในระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2567 ณ วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมหารือจัดโครงการการพัฒนาต้นแบบระบบนิเวศคุณธรรมของประเทศไทยข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


53 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 182 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16799 ครั้ง
  • ปีนี้ : 38121 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163973 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ