เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมใจปิดทอง “องค์พระพุทธเกษตร”

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมใจปิดทอง “องค์พระพุทธเกษตร”
เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 นางสาวอุศนา อนงค์เวช ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางสาวชวนพิศ เปรมกมล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา อาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่ามปิดทอง “องค์พระพุทธเกษตร” เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ประสบความสำเร็จในชีวิต มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและชีวิตรุ่งเรือง ไร้ซึ่งอุปสรรคใดๆ มาขัดขวาง โดยมีศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันร่วมใจปิดทอง “องค์พระพุทธเกษตร” ณ บริเวณประตูทางเข้า - ออก ด้านหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมใจปิดทอง “องค์พระพุทธเกษตร”ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


10 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 65 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38,280 ครั้ง
  • ปีนี้ : 79,165 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 205,017 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ