เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมสมัยสามัญองค์การนักศึกษา ครั้งที่ 1/2567

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมสมัยสามัญองค์การนักศึกษา ครั้งที่ 1/2567
เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 นางสาวชวนพิศ เปรมกมล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานการประชุมสมัยสามัญองค์การนักศึกษา ครั้งที่ 1/2567 เพื่อแถลงนโยบายและเสนอแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567 รวมทั้งการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ให้กับองค์การนักศึกษา และชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยา น้ำแก้ว รองคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม อาจารย์ปัทมา เซ้งอาศัย ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคลากรงานกิจกรรมนักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาจาก 6 คณะ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมสมัยสามัญองค์การนักศึกษา ครั้งที่ 1/2567ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


8 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 16 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38,231 ครั้ง
  • ปีนี้ : 79,116 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 204,968 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ