เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสัมมนาเครือข่ายผู้นำนักศึกษา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสัมมนาเครือข่ายผู้นำนักศึกษา
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 นายฐานายฐาปกรณ์ คารีขัน นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยแกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นำนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยและรับฟังแนวคิดของผู้นำนักศึกษาต่อการเสริมสร้างภาวะผู้นำนักศึกษา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพฯ



Tag : #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิ #ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสัมมนาเครือข่ายผู้นำนักศึกษา



ข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


9 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 21 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 38,236 ครั้ง
  • ปีนี้ : 79,121 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 204,973 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ