เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
ณ อาคารกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา (อาคาร 27) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


333 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 455 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16556 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37878 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163730 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ