เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2564

โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2564
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
ณ ลานชั้น 2 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


307 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 411 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16512 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37834 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163686 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ