เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ถวายเทียนพรรษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ณ วัดไผ่โสมนรินทร์ ตาบลบ้านเกาะ
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผ่านทางระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting, Facebook
Live)Tag : #โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


290 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 82 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 17148 ครั้ง
  • ปีนี้ : 24988 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150840 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ