เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
เมื่อวันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2564
ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ (ห้อง 320320) ชั้น 2 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
และผ่านทางระบบออนไลน์ (Google Meet)Tag : #โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


296 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 105 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 17171 ครั้ง
  • ปีนี้ : 25011 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150863 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ