เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
เป็นการประชุมออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Google Hangouts Meet
และมีผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ด้วยTag : #การประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


440 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 461 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16562 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37884 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163736 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ