เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โครงการเสวนาบูรพกษัตรา “เจ้าสามพระยา” ผู้ทรงสถาปนามรดกล้ำค่าแห่งแผ่นดิน

โครงการเสวนาบูรพกษัตรา “เจ้าสามพระยา” ผู้ทรงสถาปนามรดกล้ำค่าแห่งแผ่นดิน
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปัทพงษ์ ชื่นบุญ จากสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
และ อาจารย์วันลีย์ กระจ่างวี จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ร่วมเสวนา ซึ่งมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นผู้ร่วมดำเนินการเสวนา
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๓๒๐๓๒๐ ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตราTag : #โครงการเสวนาบูรพกษัตรา “เจ้าสามพระยา” ผู้ทรงสถาปนามรดกล้ำค่าแห่งแผ่นดิน #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


375 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 99 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 17165 ครั้ง
  • ปีนี้ : 25005 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 150857 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ