เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

การเดินขบวนยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก

ภาพบรรยากาศร่วมเดินขบวนยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกTag : #การเดินขบวนยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


360 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 378 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16479 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37801 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163653 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ