เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศึกษาดูงานการจัดการด้านกิจกรรมนักศึกษา และการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์

ศึกษาดูงานการจัดการด้านกิจกรรมนักศึกษา และการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา
โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา E - sport และกิจกรรม Virtual Run
เพื่อส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรการการจัดการศึกษาผ่านเครือข่าย Online
ในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดการสนามกีฬา RMUTR Sport Complex เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา จังหวัดนครปฐมTag : #ศึกษาดูงานการจัดการด้านกิจกรรมนักศึกษา และการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ #rus #rmutsb #กองพัฒนานักศึกษา #มทร.สุวรรณภูมิข้อมูลจาก : นายฐาปกรณ์ คารีขัน


308 ครั้ง

ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 490 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 16591 ครั้ง
  • ปีนี้ : 37913 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 163765 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ