เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา ติดตาม ปรับปรุงการปฏิบัติงาน กองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 8/2564 | 102 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ดาวน์โหลด 1 | 94 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ ขององค์การนักศึกษาและชมรม | 142 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กองทุน กยศ. | 1097 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา ติดตาม ปรับปรุงการปฏิบัติงาน งานสวัสดิการนักศึกษา และหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา | 129 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 | 84 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจาปี 2564 | 88 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา | 82 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 | 81 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
โครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” | 102 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
กองพัฒนานักศึกษาและองค์การนักศึกษาบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือน้ำท่วม | 157 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
การประชุมพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 | 128 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564 | 149 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
ประมวลภาพกิจกรรมประกวดนางนพมาศสุวรรณภูมิ ออนไลน์ 2564 | 143 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมส์และการแข่งขัน Esports | 239 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
โครงการเสวนาบูรพกษัตรา “เจ้าสามพระยา” ผู้ทรงสถาปนามรดกล้ำค่าแห่งแผ่นดิน | 110 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
การเดินขบวนยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก | 133 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ศึกษาดูงานการจัดการด้านกิจกรรมนักศึกษา และการดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานกิจการนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ | 93 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
โครงการจิตอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กิจกรรมครั้งที่ ๒ "กิจกรรมจิตอาสาเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ" | 86 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิด “ลูกสุวรรณภูมิ รู้รักษ์วินัย” ชื่อทีม "Phlang Faed" | 57 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิด “ลูกสุวรรณภูมิ รู้รักษ์วินัย” ชื่อทีม "Triple" | 110 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิด “ลูกสุวรรณภูมิ รู้รักษ์วินัย” ชื่อทีม "Sumjuad101" | 53 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 69 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 354 ครั้ง
  • ปีนี้ : 31537 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 32192 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ