ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลสุวรรณภูมิ l สำหรับผู้ที่ประสงค์จะนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา สามารถติดต่อได้ที่งานกิจกรรม หรือ E-mail : coollyheart@gmail.com

ผู้อำนวยการ

เมนูหลัก
     งานกิจกรรมนักศึกษา
     งานแนะแนวและอาชีพ
     งานหอพักนักศึกษา
     แผนที่มหาวิทยาลัย


บริการศิษย์เก่า

 

          ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการกู้ยืมเงิน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ภาคการศึกษา 1-2/2562


ระเบียบการประกวดและใบสมัคร
RUS Freshy 2019เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ
เกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2562

บทลงโทษทางวินัยนักศึกษา

การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

และประชุมเชียร์ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร
(รด.) ประจำปีการศึกษา 2562


กำหนดการส่งเอกสารต่ออายุชมรม
และจัดตั้งชมรมกิกจรรมนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562


นักศึกษากับการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ดาวน์โหลดแล้ว 7,284 ครั้ง


ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา


รวม 6 รายการ

          ภาพกิจกรรม
10 พ.ย. 61
สัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา
+พัฒนาชมรม

9 ราชมงคลร่วมใจสืบสาน
วัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 11

การประกวด RUS SINGING
CONTEST 2018

รวม 100 รายการ
          แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ
     สำหรับนักศึกษา
รวม 11 รายการ
     อื่นๆ
รวม 3 รายการ
รวม 14 รายการ


แบบสอบถาม


ขอเชิญ
นักศึกษา/อาจารย์/เจ้าหน้าที่
ร่วมตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ของกองพัฒนานักศึกษา ปี 61

คลิกที่นี่

 

หรือแสกน QR Code นี้แบบฟอร์มชมรม
ระบบกิจกรรม
สมัครงาน


จำนวนครั้งที่เข้าชม


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)

เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

student.rmutsb.ac.th


แชร์เว็บไซต์นี้