ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลสุวรรณภูมิ l สำหรับผู้ที่ประสงค์จะนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา สามารถติดต่อได้ที่งานกิจกรรมนักศึกษา หรือ E-mail : thapakorn.k@rmutsb.ac.th

ผู้อำนวยการ

เมนูหลัก
     แผนที่มหาวิทยาลัย


หอพักนักศึกษา

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์บริการศิษย์เก่า     

     

          ข่าวประชาสัมพันธ์

เลื่อนกำหนดการตรวจเลือก
ทหารกองเกิน ประจำปี 2563ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร
ปีการศึกษา 2563กำหนดการกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564

เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ
เกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดความคุ้มครอง
ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา
ปีการศึกษา 2562


กำหนดการส่งเอกสารต่ออายุชมรม
และจัดตั้งชมรมกิกจรรมนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2562


นักศึกษากับการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ดาวน์โหลดแล้ว 7,284 ครั้ง


มาตรการเตรียมความพร้อม
รองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา
(COVID-19)
ในปีการศึกษา 2563


          ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
ปีการศึกษา 2562
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
วันที่ 21 มกราคม 2563

กิจกรรมเดินการกุศล "ราชมงคลสุวรรณภูมิสัมพันธ์"
ครั้งที่ 13

หกสิบวรรษนุสรณ์
รศ.สหายพล มีชูนึก

          แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ
     สำหรับนักศึกษา
รวม 11 รายการ
     อื่นๆ
รวม 3 รายการ


แบบสอบถาม


ขอเชิญ
นักศึกษา/อาจารย์/เจ้าหน้าที่
ร่วมตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ของกองพัฒนานักศึกษา

คลิกที่นี่

 

หรือแสกน QR Code นี้แบบฟอร์มชมรม 

วินัยนักศึกษา


ระบบกิจกรรม
สมัครงาน


จำนวนครั้งที่เข้าชม


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)

เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

student.rmutsb.ac.th


แชร์เว็บไซต์นี้