ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลสุวรรณภูมิ l สำหรับผู้ที่ประสงค์จะนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา สามารถติดต่อได้ที่งานกิจกรรม หรือ E-mail : coollyheart@gmail.com

เมนูหลัก
     งานกิจกรรมนักศึกษา
     งานแนะแนวและอาชีพ
     งานหอพักนักศึกษา
     แผนที่มหาวิทยาลัย


บริการศิษย์เก่า

 

          ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการกู้ยืมเงิน
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ภาคการศึกษา 1-2/2562


กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2562

ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ
เกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2562

นักศึกษากับการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ดาวน์โหลดแล้ว 1,257 ครั้ง


ประกาศการจัดกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหมและประชุมเชียร์
ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลดแล้ว 468 ครั้ง

บทลงโทษทางวินัยนักศึกษา
การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่
และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลดแล้ว 396 ครั้ง


ปฏิทินกิจกรรม ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลดแล้ว 689 ครั้ง


ตำแหน่งงานว่าง
(สำหรับนักศึกษา)
จากหน่วยงานภายนอก


รวม 6 รายการ

          ภาพกิจกรรม
10 พ.ย. 61
สัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา
+พัฒนาชมรม

9 ราชมงคลร่วมใจสืบสาน
วัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 11

การประกวด RUS SINGING
CONTEST 2018

รวม 100 รายการ
          แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ
     สำหรับนักศึกษา
รวม 11 รายการ
     อื่นๆ
รวม 3 รายการ
รวม 14 รายการ


แบบสอบถาม


ขอเชิญ
นักศึกษา/อาจารย์/เจ้าหน้าที่
ร่วมตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ของกองพัฒนานักศึกษา ปี 61

คลิกที่นี่

 

หรือแสกน QR Code นี้แบบฟอร์มชมรม
ระบบกิจกรรม
สมัครงาน


จำนวนครั้งที่เข้าชม


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)

เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

student.rmutsb.ac.th


แชร์เว็บไซต์นี้