เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศรับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก
ประกาศ วันที่
มีนาคม 2566 22 เม.ย. 2566
กุมภาพันธ์ 2566 22 เม.ย. 2566
มกราคม 2566 22 เม.ย. 2566
ธันวาคม 2565 30 ม.ค. 2566
พฤศจิกายน 2565 30 ม.ค. 2566
ตุลาคม 2565 30 ม.ค. 2566
กันยายน 2565 25 ต.ค. 2565
สิงหาคม 2565 6 ก.ย. 2565
กรกฎาคม 2565 6 ก.ย. 2565
มิถุนายน 2565 5 ก.ค. 2565
พฤษภาคม 2565 5 ก.ค. 2565
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 263 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 8952 ครั้ง
  • ปีนี้ : 30692 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 80201 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ