เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศรับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก
ประกาศ วันที่
ธันวาคม 2565 30 ม.ค. 2566
พฤศจิกายน 2565 30 ม.ค. 2566
ตุลาคม 2565 30 ม.ค. 2566
กันยายน 2565 25 ต.ค. 2565
สิงหาคม 2565 6 ก.ย. 2565
กรกฎาคม 2565 6 ก.ย. 2565
มิถุนายน 2565 5 ก.ค. 2565
พฤษภาคม 2565 5 ก.ค. 2565
เมษายน 2565 5 ก.ค. 2565
มีนาคม 2565 5 ก.ค. 2565
กุมภาพันธ์ 2565 5 ก.ค. 2565
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 91 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 5438 ครั้ง
  • ปีนี้ : 12785 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 62294 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ