ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลสุวรรณภูมิ l สำหรับผู้ที่ประสงค์จะนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา สามารถติดต่อได้ที่งานกิจกรรมนักศึกษา หรือ E-mail : thapakorn.k@rmutsb.ac.th

ผู้อำนวยการ

เมนูหลัก
     แผนที่มหาวิทยาลัย


หอพักนักศึกษา

ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์บริการศิษย์เก่า

     

               ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการวันพระราชทานนาม
"ราชมงคล"


รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องเยาวชนอุดมศึกษา
ขับเคลื่อนสุขภาวะ รุ่นที่ 5


คู่มือนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564


การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2564


งดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
และประชุมเชียร์
ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)

ประจำปีการศึกษา 2564เลื่อนกำหนดการตรวจเลือก
ทหารกองเกิน ประจำปี 2563กำหนดการกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564

เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ
เกี่ยวกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษากับการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ดาวน์โหลดแล้ว 11,377 ครั้ง          ภาพกิจกรรม
โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 2564

โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ถวายเทียนพรรษา
ประจำปี ๒๕๖๔

โครงการราชมงคลสุวรรณภูมิ
สืบสานประเพณีสงกรานต์
ประจำปี ๒๕๖๔

          แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆ
     สำหรับนักศึกษา
รวม 11 รายการ
     อื่นๆ
รวม 3 รายการ


ประกันคุณภาพฯรับชมแล้ว 4,581 ครั้ง


แบบสอบถาม


ขอเชิญ
นักศึกษา/อาจารย์/เจ้าหน้าที่
ร่วมตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ของกองพัฒนานักศึกษา

คลิกที่นี่

 

หรือแสกน QR Code นี้แบบฟอร์มชมรม 

วินัยนักศึกษา


ระบบกิจกรรม
สมัครงาน


จำนวนครั้งที่เข้าชม


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.)

เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

student.rmutsb.ac.th


แชร์เว็บไซต์นี้