เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศรับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก
ประกาศ วันที่
กันยายน 2566 6 ก.ย. 2566
สิงหาคม 2566 28 ส.ค. 2566
กรกฎาคม 2566 28 ส.ค. 2566
มิถุนายน 2566 16 ส.ค. 2566
พฤษภาคม 2566 16 ส.ค. 2566
เมษายน 2566 16 ส.ค. 2566
มีนาคม 2566 22 เม.ย. 2566
กุมภาพันธ์ 2566 22 เม.ย. 2566
มกราคม 2566 22 เม.ย. 2566
ธันวาคม 2565 30 ม.ค. 2566
พฤศจิกายน 2565 30 ม.ค. 2566
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 273 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 8024 ครั้ง
  • ปีนี้ : 71667 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 121176 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ