เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศรับสมัครงานจากหน่วยงานภายนอก
ประกาศ วันที่
ตุลาคม 2565 (Soon) 5 ก.ค. 2565
กันยายน 2565 25 ต.ค. 2565
สิงหาคม 2565 6 ก.ย. 2565
กรกฎาคม 2565 6 ก.ย. 2565
มิถุนายน 2565 5 ก.ค. 2565
พฤษภาคม 2565 5 ก.ค. 2565
เมษายน 2565 5 ก.ค. 2565
มีนาคม 2565 5 ก.ค. 2565
กุมภาพันธ์ 2565 5 ก.ค. 2565
มกราคม 2565 5 ก.ค. 2565
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 107 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1306 ครั้ง
  • ปีนี้ : 44559 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 45214 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ