เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
มทร.สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย | 110 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
แต่งกายถูกระเบียบ เป็นเกียรติต่อตนเองและมหาวิทยาลัย | 343 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ตรวจเช็ค "สุขภาพใจ" ด้วย MENTAL HEALTH CHECK | 86 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ชั้นปีที่ 2 - 5 | 85 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 | 142 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีและเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2566 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 91 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ | 106 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
5 มิถุนายน วันสิ่งเเวดล้อมโลก World Environment Day | 90 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนุดี แก้วสระแสน ที่ได้รับตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 | 65 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนภัสสร ยิ้มละม้าย ที่ได้รับตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566 | 87 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นายชนะชล บุญยัง ที่ได้รับตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 | 98 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปาริชาติ พึ่งอู ที่ได้รับตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566 | 84 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นายณภาส เบญจพงวิมล ที่ได้รับตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 | 86 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเจนจิรา รุ่งจำรัส ที่ได้รับตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ ศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 | 97 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
“แผนเต็มหัว ไม่รู้จะทำอะไรก่อน” ลองหยิบกระดาษซักแผ่น และเขียนตารางจัดลำดับความสำคัญแบบ "EisenHower Matrix" กันดูสิ!! | 68 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
นำนักศึกษาวิชาทหารรายงานตัว ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 86 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเข้าระบบปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ | 100 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ช่องทางใหม่ในการติดตามกิจกรรมและความสนุกสนานของพวกเรา องค์การนักศึกษา ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ | 63 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมอยุธยาเมืองสะอาด | 75 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาองค์การนักศึกษาเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำ | 72 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ขอเเสดงความยินดีกับ นางสาวปาริชาติ พึ่งอู่ ที่ได้รับตำแหน่งนายกองค์การนักศึกษา | 67 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กำหนดการและสถานที่รับอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 | 80 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ใช้บริการยืมและอ่านหนังสือใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | 60 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 | 248 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 | 134 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ข้อบังคับ มทรส. พ.ศ.2566 | 91 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
RUS Talk : นโยบายนายกองค์การนักศึกษาป้ายเเดง ประจำปี 2566 | 53 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญเข้าร่วม พิธีไหว้ครู ประจำปี 2566 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 73 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดบ้านรับน้องใหม่ปฐมนิเทศนักศึกษา 2566 | 91 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
นโยบายป้ายแดง นายกองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 มทร.สุวรรณภูมิ | 61 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
Social Media องค์การนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ | 70 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ห้องละหมาด กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 71 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมโครงการการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) | 64 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
เเนะนำตัว นายกองค์การนักศึกษา อุปนายกองค์นักศึกษา 4 ศูนย์พื้นที่ เเละ นายกสโมสรนักศึกษาคณะ 6 คณะ | 54 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
บริการข้อมูลแก่ศิษย์เก่า | 244 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เข้ารับบริการตัดผม (สุภาพบุรุษ) ฟรี‼️ | 93 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กำหนดการจ่ายค่าหอพักเทอม 1/66 | 57 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธุ์ปลา | 51 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
องค์การนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ จัดประชุมการเตรียมความพร้อม พิธีไหว้ครู ประจำปี 2566 | 78 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
เตือนภัย!!! ระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน | 49 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
กลุ่มรถประจำทาง "ช่างแสง" สำหรับช่องทางการติดต่อการเดินทาง ทางรถประจำทาง | 64 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
บทลงโทษทางวินัยนักศึกษาการจัดกิจกรรม ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ | 52 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม | 75 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นต้นแบบนวัตกรจิตอาสาเครือข่ายราชมงคล | 104 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับภาคเอกชนให้บริการตัดผมฟรี | 70 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ขอเเสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Seed Project ปี 3 | 63 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
การแข่งขันอีสปอร์ต เกม Arena of Valor (ROV) ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 127 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ให้บริการสถานที่ เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าและบริการสำหรับคนพิการในพื้นที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ตลาดราชมงคล | 71 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ “น้อมจิตวันทา บูชาครู” | 114 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ปีการศึกษา 2566 | 73 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 30 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 10028 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7979 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 133831 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ