เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล | 214 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดการตรวจสุขภาพ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 | 207 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สิทธิบัตรทองสำหรับนักศึกษา | 204 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ และ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรอยุธยา ปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์องค์พระพิรุณ ขออภัยในความไม่สะดวก | 221 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มุฑิตาจิต ออนไลน์ | 204 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอรับการสนับสนุนโครงการประกวดอาร์มติดแขนเสื้อ อพม.เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | 187 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 | 190 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บริการการปรึกษาทางจิตวิทยา สำหรับนักศึกษาและบุคลากร | 144 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กำหนดจัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 4 ศูนย์พื้นที่ | 237 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 134 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เครือข่ายราชมงคลสุวรรณภูมิ สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา | 148 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมงานดนตรี "ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ" | 149 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 | 190 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
หนังสือปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 | 105 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วอลเลย์บอล | 276 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บาสเกตบอล | 186 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ฟุตบอล | 344 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลไถ่ชีวิตโค กระบือ | 185 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา | 174 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์ในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา | 185 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ | 155 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬา "ศรีวิชัยเกมส์" ครั้งที่ 37 | 134 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
"รับสมัครผู้นำเชียร์ มทร.สุวรรณภูมิ" เพื่อเป็นตัวเเทนนักศึกษาเข้าร่วมเเข่งขันผู้นำเชียร์ ในการเเข่งขันกีฬา "ศรีวิชัยเกมส์" | 163 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
"รับสมัครนักแสดง มทร.สุวรรณภูมิ" เพื่อเข้าร่วมแสดงศิลปและวัฒนธรรม ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๑ "ยลแสง-ศิลป์ ดินแดนแห่งความสุข" | 176 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 12" | 148 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วม โครงการเสวนาบูรพกษัตรา "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" กู้ชาติกู้แผ่นดิน | 220 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล | 192 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 | 141 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 133 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เสวนาบูรพกษัตรา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | 167 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการเสวนาบูรพกษัตรา "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" กู้ชาติกู้แผ่นดิน | 150 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมขบวนแห่พิธีเปิดยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก | 202 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอความร่วมมือผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกคน กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต | 146 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมเป็นกำลังใจให้แก่ทัพนักกีฬา จาก มทร.สุวรรณภูมิ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน "ศรีวิชัยเกมส์" | 136 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล | 147 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พฤศจิกายน 2565 | 126 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ธันวาคม 2565 | 118 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
แบดมินตัน | 250 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เทเบิลเทนนิส | 178 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ฟุตซอล | 290 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เซปักตะกร้อ | 177 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
เปตอง | 218 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์/โทรสาร : 035-709089

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 20 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 10018 ครั้ง
  • ปีนี้ : 7969 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 133821 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 RUS|กองพัฒนานักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ